„Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny,
czasami czuje się bardzo samotny”
Ernest Hemingway
„Komu bije dzwon”

Nazywam się Agnieszka Krzyszycha i witam Cię w Studio Kryzysu, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem, jak być NAPRAWDĘ DOBRYM WSPARCIEM dla swoich bliskich, przyjaciół lub znajomych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.